Turniej Jednego Wiersza

Turniej Jednego Wiersza

Już od kilku lat w Krośnie organizowany jest tak zwany Krośnieński Turniej Jednego Wiersza. Przypada on na pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca. Jest to także Światowy Dzień Poezji, a więc idealny moment, aby zaprezentować swoją twórczość. We wcześniejszych latach turniej odbywał się w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej, gdzie zainteresowani mogli zaprezentować swoje własne wiersze poprzez ich odczytanie. W tym roku, ze względu na ograniczenia i restrykcje odbędzie się on w nieco innej formie.

Krośnieński Turniej Jednego Wiersza online

Tym razem zainteresowany osoby mogą przesyłać swoje wiersze online. Pominięty zostanie moment osobistego odczytywania wierszy, dlatego też będzie oceniana już nie tyle zdolność ładnego przedstawienia swojego wiersza, ile jego sama treść. Warto więc przygotować coś naprawdę wyjątkowego, co przykuje uwagę oceniających. Kto będzie w ogóle oceniał wiersze? Zostaną one zamieszczone na fanpage biblioteki i dostępne dla wszystkich internautów. To właśnie oni będą głosować na najlepszy ich zdaniem wiersz, który zasługuje na najwyższą nagrodę.

Kto może wziąć udział

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych oraz uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych. Przedział wiekowy jest więc dość duży, jednak nie o wiek tu chodzi, a raczej o możliwości twórcze uczestników turnieju. Poza tym, z każdej grupy wiekowej zostanie wyłonionych 3 zwycięzców. Zgłoszenia do konkursu z załączonym wierszem można przesyłać tradycyjnie drogą pocztową lub drogą elektroniczną. Termin zgłoszeń upływa 3 marca, zaś 21 marca zostaną ogłoszone wyniki turnieju. Jest to dobra okazja do sprawdzenia swoich możliwości oraz zdolności twórczych dla młodzieży z powiatu.