Trzy krośnieńskie szkoły wezmą udział w programie „Dostępna szkoła”

Trzy krośnieńskie szkoły wezmą udział w programie „Dostępna szkoła”

Już niebawem trzy krośnieńskie szkoły mogą być jeszcze przyjemniejszym i atrakcyjniejszym miejscem do rozwoju dla dzieci. Wszystko za sprawą faktu, że placówki dołączyły do realizacji projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Projekt polegający na zwiększeniu możliwości dla wszystkich dzieci będzie realizowany w trzech krośnieńskich szkołach. Założenia programu będą inicjowane w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, Szkole Podstawowej nr 10 i Szkole Podstawowej nr 8.

Cele i potencjalne skutki programu

Głównym założeniem projektu jest to, aby wszystkie dzieci, nauczyciele i rodzice brali aktywny udział w życiu szkoły, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia wynikające np. z niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb.

Generalnym celem projektu jest wykluczenie wszelkich barier z zakresu szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół. W ramach jego realizacji opracowany zostanie Model Dostępnej Szkoły, po czym poddany testowi wśród 30 organów prowadzących szkoły w całym kraju. Przede wszystkim założenia kierowane są w stronę dzieci z największymi potrzebami.

Jakie będą efekty programu?

Po opracowaniu modelu autodiagnozy w trzech krośnieńskich szkołach kolejnym krokiem było złożenie wniosku. Potem audytorzy oceniali złożone wnioski i możliwości wprowadzenia zmian. W ramach usprawnień w obszarze społeczno-edukacyjnym dla uczniów mają powstać windy, ma dojść do wymiany drzwi i rolet, zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych, wyposażenia czy organizacji dodatkowych wycieczek i zajęć.

Całkowita wartość projektu w Krośnie wynosi 1 532 700 złotych, z czego 1 300 000 złotych stanowi przyznany grant. Pozostałe 232 700 złotych miasto pokryje z własnych środków. Projekt będzie realizowany w okresie od września 2021 roku do maja 2023 roku.