Nowe instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii w Krośnie: umowy podpisane przez Krośnieński Holding Komunalny

Nowe instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii w Krośnie: umowy podpisane przez Krośnieński Holding Komunalny

Krośnieński Holding Komunalny (KHK) zawarł dwie kontrakty z krośnieńską firmą AGZ Sp. z o.o., które dotyczą realizacji projektów budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii. Obiektów tych zaplanowano w miejscach takich jak Regionalne Centrum Odzysku Odpadów oraz Zakład Uzdatniania Wody „Jasiołka”, znajdujący się w Szczepańcowej.

Strategia rozwoju Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego koncentruje się na autonomii i samowystarczalności energetycznej. Aktualnie, spółka dysponuje 18 instalacjami generującymi energię o łącznej mocy wynoszącej około 3600 kWh, a także planuje rozbudowę tego systemu o kolejne elementy.

W najbliższej przyszłości, firma AGZ Sp. z o.o. zrealizuje dwa projekty składające się na budowę instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii dla Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Umowy na realizację tych inwestycji, których łączna wartość wynosi około 2,1 mln zł netto, zostały podpisane 8 maja 2024 roku.

Prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, Janusz Fic, zwraca uwagę na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku energii, gdzie ceny często ulegają dużym wahaniom, pojawiają się również ujemne. W tym kontekście, możliwości magazynowania energii nabierają coraz większego znaczenia. Stąd też decyzja o budowie instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii. Jak mówi Janusz Fic, inwestycje te otworzą spółce możliwość magazynowania energii wtedy, kiedy jej cena jest szczególnie niska i zużycia jej w okresach, kiedy ceny są bardzo wysokie.