Uroczystość wręczenia nagród prezydenta Miasta Krosna za wybitne osiągnięcia w kulturze, sporcie i za zasługi dla miasta

Uroczystość wręczenia nagród prezydenta Miasta Krosna za wybitne osiągnięcia w kulturze, sporcie i za zasługi dla miasta

W salach Urzędu Miasta Krosna odbyła się dzisiaj (20 czerwca) uroczystość wręczenia nagród prezydenta „Za zasługi dla Krosna”, dedykowanych tym, którzy wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w sferze kultury i sportu.

Instytucja nagrody Prezydenta Miasta Krosna „Za zasługi dla Krosna” została zainicjowana na mocy zarządzenia Nr 399/04 wydanego 30 sierpnia 2004 roku. Wyróżnienie to jest przyznawane osobom czy organizacjom, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju miasta, a także pomogły w promocji Krosna na arenie krajowej i międzynarodowej.

Spośród laureatów tego roku znalazł się Bronisław Baran, doceniony za swoje wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu krośnieńskiego. Jego wkład w wprowadzenie i podtrzymanie najwyższych standardów edukacyjnych w szkołach miejskich jest nieoceniony. Bronisław Baran jest również zasłużony za poszukiwanie nowych rozwiązań, aby sprostać współczesnym wyzwaniom w obszarach takich jak kultura, sport czy polityka społeczna.