Egzamin 8-klasisty już za nami – co dalej?

Egzamin 8-klasisty już za nami – co dalej?

Wielu uczniów szkół podstawowych od dłuższego czasu przygotowywało się do egzaminu 8-klasisty. Miał on miejsce w maju i składał się z kilku części na które składały się określone przedmioty szkolne. Dzisiaj egzaminy są już za nami, a 8-klasiści muszą podjąć decyzję o tym co dalej. Jaką szkołę i jaką ścieżkę zawodową wybrać. Jest to dość poważna decyzja, gdyż może wpłynąć na całe dalsze życie zawodowe. Jeśli wybierzemy trafnie, może ono być bardzo udane, jeśli zaś nie uda nam się trafić w nasze zainteresowania, wiele wysiłku może pójść na marne. Jak więc podjąć trafną decyzję o kierunku dalszej edukacji?

Jaką szkołę średnią wybrać

Wybór jest dość szeroki i obejmuje kilka rodzajów szkół średnich. Jedną z najbardziej ogólnych, która daje podstawy i przygotowuje pod kątem studiów jest liceum ogólnokształcące. Możemy tutaj wybrać kierunek, który najbardziej nas interesuje i na którym zamierzamy w przyszłości kontynuować naukę. Nie zawsze jest to jednak łatwy wybór, gdyż często po prostu nie wiemy jeszcze co zamierzamy robić w przyszłości. Inną możliwością są licea profilowane, które dają nieco zawężone pole wyboru i mogą konkretniej przygotować nas pod kątem wykonywania określonego zawodu w przyszłości. Mogą nam one dać również pewne przygotowanie praktyczne.

Inne możliwości

Jeżeli jednak wolimy nieco inaczej pokierować swoim życiem i po ukończeniu szkoły średniej mieć już konkretny fach w ręku, możemy wybierać spośród technikum i szkoły zawodowej. Ta pierwsza pozwala nam zdobyć konkretne umiejętności pod kątem danego zawodu. Zdobędziemy tutaj zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, dzięki wykonywanym zadaniom i odbywanym praktykom. Na koniec czeka nam natomiast egzamin zawodowy. Inną możliwością jest szkoła zawodowa. Niestety, w społeczeństwie nie patrzy się na nią zbyt przychylnym okiem. Może ona jednak być bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą podjąć pracę już po jej ukończeniu. Daje ona bowiem praktyczne umiejętności i jest nastawiona na wykształcenie kierunkowe, które da nam możliwość szybkiego podjęcia pracy w określonym zawodzie. Wybór jest więc dość duży i podjęcie decyzji może nie być łatwe. Warto jednak zawsze kierować się swoimi pasjami i zainteresowaniami, tak aby nauka, a także późniejsza praca w zawodzie sprawiała nam przyjemność.