Budowa bloku przy ulicy Okrzei w Krośnie przerwana decyzją wojewody?

Budowa bloku przy ulicy Okrzei w Krośnie przerwana decyzją wojewody?

Na sesji Rady Miasta Krosno w maju zatwierdzono projekt uchwały, który otworzył drogę do realizacji planowanej budowy bloku mieszkalnego. Inwestycja miała stanąć na czterech działkach położonych blisko Parku Miejskiego. Decyzję radnych nie zaakceptowała jednak wojewoda, unieważniając uchwałę.

Przewidziana na niezagospodarowanym obszarze górniczym, pomiędzy ulicami Okrzei i Zagórze, inwestycja polegała na wybudowaniu budynku mieszkalnego składającego się z jednej do dwóch kondygnacji podziemnych oraz sześciu nadziemnych. W planach znajdowało się zrealizowanie 62 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni.

Mieszkańcy ulic Okrzei, Zagórze oraz przyległych sprzeciwili się jednak tej inwestycji. Ponad 150 osób podpisało uwagi do wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji budynku. Podkreślali oni, że obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszcza maksymalną wysokość zabudowy wynoszącą 12 metrów, podczas gdy planowany budynek miał osiągnąć 18,5 metra.