Planowane odnowienie dróg w Krośnie i powiecie krośnieńskim – program dofinansowania na 2024 rok

Planowane odnowienie dróg w Krośnie i powiecie krośnieńskim – program dofinansowania na 2024 rok

Zatwierdzona została przez Premiera lista projektów infrastrukturalnych, które będą korzystać z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w 2024 roku. Na liście znalazło się ogółem 2 669 różnych zadań, które zyskały wsparcie rządu. Wśród nich jest 688 projektów powiatowych i 1 981 gminnych. Z tych wszystkich, siedem dotyczy Krośna i okolicznej powiatu krośnieńskiego.

Ministerstwo Infrastruktury podkreśliło, jak ważne są środki finansowe pochodzące z RFRD dla planów modernizacyjnych na rok 2024. Z ich pomocą przewiduje się realizację prac budowlanych, odbudowy bądź remontów aż 3,5 tysiąca kilometrów dróg. Podział ten obejmuje 1,57 tysiąca kilometrów dróg powiatowych oraz 1,93 tysiąca kilometrów dróg gminnych.

Co do szczegółowego rozdzielenia funduszy, kwota 2 643 milionów złotych zostanie przeznaczona na zadania gminne. Natomiast, na realizację planów powiatowych przeznaczono 1 956 milionów złotych.