Zakład odzysku odpadów w Krośnie podpisuje umowę na rozbudowę

Zakład odzysku odpadów w Krośnie podpisuje umowę na rozbudowę

Krośnieński Holding Komunalny (KHK), mający swoją siedzibę w mieście Krosno w regionie Podkarpacia, zawarł umowę z przedsiębiorstwem Solkan. Porozumienie dotyczy rozbudowy infrastruktury Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów. Inwestycja, której wartość zbliża się do 12 milionów złotych, zakłada budowę takich obiektów jak zadaszone boksy do przechowywania i oczyszczania odpadów.

Informacje o podpisaniu umowy przekazała sama spółka. Dodała przy tym, że Regionalne Centrum Odzysku Odpadów prowadzi działalność w Krośnie i obsługuje obszar miasta oraz 27 okolicznych gmin, gdzie zajmuje się przetwarzaniem odpadów komunalnych.

Rok 2021 był dla krośnieńskiego centrum czasem zmian. Współpraca na linii samorząd – centrum zaowocowała realizacją wspólnego projektu odpadowo-energetycznego, który przyczynił się do rozbudowy i modernizacji instalacji. Teraz przyszedł czas na kolejne ulepszenia – infrastruktura zakładu zostanie poszerzona o zadaszone przestrzenie magazynowe. Powstaną tam specjalne place przeznaczone do przechowywania odpadów wielkogabarytowych, a także opon, farb i opakowań po nich, jak również do magazynowania i oczyszczania szkła.