Ratownicze działania straży pożarnej na ulicy Brzozowskiej w Krościenku Wyżnym

Ratownicze działania straży pożarnej na ulicy Brzozowskiej w Krościenku Wyżnym

W nocy z czwartku na piątek, 15 grudnia, po godzinie 8:00, jednostki straży pożarnej otrzymały zgłoszenie z ulicy Brzozowskiej w miejscowości Krościenko Wyżne. Z powodu znacznej ilości nagromadzonej wody na parkingu i podjazdach, istniało realne zagrożenie dla normalnego funkcjonowania pobliskiej stacji paliw.

Pierwszeństwo miało szybkie i skuteczne usunięcie problemu. Dlatego też na miejsce interwencji skierowano zespoły strażackie z Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP KSRG) z Krościenka Wyżnego, OSP KSRG Pustyny oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) z Krosna. Wiązało się to z koniecznością zabezpieczenia miejsca, gdzie gromadziła się woda.

Strażacy podjęli natychmiastowe działania mające na celu kontrolę sytuacji – przy użyciu specjalistycznego sprzętu pompowego dokonali wypompowania nagromadzonej wody. Dzięki temu udało się przywrócić bezpieczne warunki na terenie stacji paliw.