Budowa kolektora ścieków w Krośnie jest na ostatnim etapie prac

Budowa kolektora ścieków w Krośnie jest na ostatnim etapie prac

Aktywnie prowadzone są prace konstrukcyjne związane z tworzeniem nowego kolektora kanalizacji sanitarnej. Jego zadanie to transport odpadów z miejscowości Wietrzno do Głowienki, skąd trafiają one do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie. Podczas tego procesu, ścieki przepływają przez różne miejscowości, pokonując znaczne odległości.

Nowo powstający kolektor będzie miał na celu zbieranie i odprowadzanie ścieków sanitarnych z wielu miejscowości, takich jak Cergowa, Nadole, Jasionka, Teodorówka, Równe, Zboiska, Wietrzno czy Dukla. Całość tych ścieków zostanie skierowana do już istniejącej sieci kanalizacyjnej w Głowience. Stamtąd poprzez wcześniej wybudowaną kanalizację trafią one bezpośrednio do oczyszczalni ścieków położonej w Krośnie.

Prace budowlane są na zaawansowanym etapie i zbliżają się ku końcowi realizacji całej inwestycji. Obecnie, na terenie gminy Dukla trwają prace związane z tłocznią ścieków w miejscowości Wietrzno. Równocześnie, Krośnieński Holding Komunalny jest odpowiedzialny za montaż kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej. W ramach tego procesu prowadzone są również prace nad przywróceniem do użytku prawie dwukilometrowego fragmentu ulicy Nadrzecznej we Wrocance.