Zmiana cen za wodę i ścieki w Krośnie i Korczynie

Zmiana cen za wodę i ścieki w Krośnie i Korczynie

Od tego miesiąca, ceny za korzystanie z wody komunalnej dla mieszkańców Krosna i Korczyny wzrosną o niemal 20%. Zauważalne podwyżki dotkną także opłat za odprowadzane ścieki. Nie tylko mieszkańcy tych dwóch miejscowości powinni przygotować się na zmiany cen – podwyżki dotyczą także sześciu innych gmin zlokalizowanych w powiecie krośnieńskim, które korzystają z usług dostarczania wody przez Wodociągi Krośnieńskie.

Poprzednia zmiana stawek za wodę i odprowadzanie ścieków miała miejsce na początku 2021 roku. Teoretycznie, według ustalonych wcześniej zasad, cena za te usługi miała pozostać na stałym poziomie do końca bieżącego roku. Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzona 1 stycznia 2021 roku, była planowana do trzech lat funkcjonowania.

Jednakże, Krośnieński Holding Komunalny, do którego należy Wodociągi Krośnieńskie, wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie o skrócenie czasu obowiązywania tej taryfy. Pozwolenie na to zostało udzielone, co zaowocowało obecnymi podwyżkami.