Reorganizacja struktury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: reaktywacja delegatury w Rzeszowie i powołanie nowego wydziału w Krośnie

Reorganizacja struktury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: reaktywacja delegatury w Rzeszowie i powołanie nowego wydziału w Krośnie

Tomasz Siemoniak, Minister Koordynator Służb Specjalnych, podczas konferencji prasowej przeprowadzonej w Rzeszowie, przedstawił kluczowe plany reformy strukturalnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Ów plan obejmuje reaktywację delegatury ABW w Rzeszowie oraz utworzenie nowego wydziału tej agencji w Krośnie, co stanowi ważny krok w umocnieniu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego.

Począwszy od 1 lipca bieżącego roku, biuro ABW będzie ponownie funkcjonować w Rzeszowie. To oznacza przywrócenie struktury, która została rozwiązana we wrześniu 2017 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pod przewodnictwem Beaty Szydło. W ramach ówczesnej restrukturyzacji służb, zdecydowano o likwidacji delegatur w 10 miastach wojewódzkich. W przypadku Rzeszowa, obowiązki delegatury przejęła oddział zamiejscowy podległy delegaturze z Lublina.

Minister Siemoniak podczas konferencji szczególnie podkreślił wagę bezpieczeństwa regionalnego oraz kluczową rolę, jaką odgrywać będzie odnowiona delegatura ABW w Rzeszowie. Zgodnie z jego słowami, ta nowo ożywiona delegatura ma aspiracje stać się jednym z najlepiej wyposażonych punktów ABW w kraju, zarówno pod kątem kompetencji kadry, jak i dostępnej infrastruktury technicznej.