Bezkolizyjna przeprawa nad linią kolejową nr 108 w Krośnie: Rozpoczęcie przetargu na wykonawcę

Bezkolizyjna przeprawa nad linią kolejową nr 108 w Krośnie: Rozpoczęcie przetargu na wykonawcę

Krosno podjęło działania związane z przetargiem, którego celem jest wybór firmy do realizacji bezkolizyjnej przeprawy przez linię kolejową numer 108. Projekt przewiduje konieczność rozbudowy drogi G, która ma służyć jako trasa dojazdowa do nowego obiektu. Oczekuje się, że planowana inwestycja zostanie ukończona w ciągu dwóch lat.

Proces przetargowy w Krośnie skierowany jest na poszerzenie drogi G. Planowane jest utworzenie nowego fragmentu trasy, który ciągnąłby się od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 aż do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego. Niemniej jednak, kluczowym elementem całego przedsięwzięcia ma być wybudowanie dwóch wiaduktów, które przechodziłyby nad linią kolejową numer 108. Przewidziano konstrukcję połączoną składającą się z czterech przęseł, zbudowaną z dźwigarów stalowych połączonych z betonową płytą pomostu. Konstrukcja ta miała by być oparta na łożyskach umieszczonych na podporach i osadzona na palach o dużym średnicy. Dla obu jezdni – lewej i prawej, zaprojektowano dwa różne obiekty oddzielone dylatacją. Łączna długość tych obiektów wyniesie 101 metrów, a ich szerokość – 29 metrów.

Szczegółowy zakres prac obejmuje konstrukcję drogi o długości 673 metrów, dwujezdniowej i podzielonej środkowym pasem dzielącym. Ta nowa ulica zacznie się w punktach zjazdu do centrów handlowych (w obszarze Vivo, Leroy Merlin i Merkury) i będzie prowadzić nad torami kolejowymi do ulicy Sikorskiego, gdzie połączy się z rejonem Elektrociepłowni Krosno.