Szpital Wojewódzki Podkarpacki w Krośnie planuje inwestycje na ponad 20 milionów złotych w bieżącym roku

Szpital Wojewódzki Podkarpacki w Krośnie planuje inwestycje na ponad 20 milionów złotych w bieżącym roku

W roku bieżącym, Szpital Wojewódzki Podkarpacki zlokalizowany w Krośnie, zamierza przekazać na różne inwestycje kwotę przekraczającą 20 milionów złotych. Szef placówki medycznej podkreśla, że możliwość realizacji tych planów jest efektem uzyskanego wsparcia od organu założycielskiego.

Na ten cel, Samorząd Województwa Podkarpackiego w swoim budżecie na ten rok przeznaczył ponad 18,5 milionów złotych. Te środki mają być wykorzystane na realizację projektów w ramach funkcjonowania szpitala w Krośnie.

O strategii inwestycyjnej na bieżący rok opowiadali 21 marca, podczas konferencji prasowej. W spotkaniu udział wzięli Leszek Kwaśniewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, Jerzy Borcz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Stanisław Kruczek, będący członkiem Zarządu Województwa.