Rozważane alternatywy wobec różnic wycen w przetargu na przebudowę krośnieńskiego ronda

Rozważane alternatywy wobec różnic wycen w przetargu na przebudowę krośnieńskiego ronda

W dniu dzisiejszym, zakończyło się składanie ofert w postępowaniu przetargowym na odnowienie ronda Solidarności w Krośnie. Do udziału zgłosiły się dwie lokalne firmy, jednak ich wyceny znacznie odbiegają od szacunków podanych przez magistrat – różnica wynosi blisko 600 tys. złotych. Teraz władze miasta muszą zdecydować, czy dofinansują projekt o tę kwotę, czy też będzie konieczność ogłoszenia nowego przetargu.

Głównym powodem podjęcia decyzji o przebudowie ronda jest chęć poprawy bezpieczeństwa pieszych. W ramach projektu planowane jest między innymi utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych oraz zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania.

Większość środków na realizację inwestycji ma pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Krosno otrzymało na ten cel dofinansowanie w wysokości 1,4 miliona złotych. Władze miasta szacowały początkowo, że koszt całkowity przebudowy najważniejszego skrzyżowania w centrum miasta wyniesie 1 mln 778 tys. zł.

Jednak oferty złożone przez dwie krośnieńskie firmy – Rejon Budowy Dróg i Mostów oraz Armanco, znacznie przekraczają te szacunki. Pierwsza firma oszacowała koszty na 2 337 455,10 zł, podczas gdy druga zaproponowała kwotę 2 371 411,96 zł.