Podkarpacka Elektrociepłownia Krosno – produkcja energii cieplnej zdominowana przez biomasę

Podkarpacka Elektrociepłownia Krosno – produkcja energii cieplnej zdominowana przez biomasę

Według danych udostępnionych przez Krośnieński Holding Komunalny (KHK), właściciel spółki, regionalna Elektrociepłownia Krosno w 2023 roku wygenerowała prawie 270 tys. GJ ciepła. Zaskakujące jest to, że blisko 87% tego ciepła pochodziło z biomasy, a jedynie 13% z miału węglowego.

Energia cieplna produkowana przez tę elektrociepłownię ma kluczowe znaczenie dla miasta Krosno, dostarczając ciepło do większości bloków mieszkalnych, placówek edukacyjnych, instytucji kulturalnych oraz różnych obiektów handlowych i biurowych.

Szczegółowe podsumowanie całorocznej produkcji elektrociepłowni pokazuje, że niemal 270 GJ energii cieplnej zostało wytworzone przez trzy główne elementy: blok kogeneracyjny ORC odpowiadał za 51% całkowitej produkcji, kocioł biomasowy generował kolejne 36%, a pozostałe 13% pochodziło z kotłów węglowych działających jako instalacje uzupełniające.

W procesie produkcji energii w 2023 roku, elektrociepłownia zużyła prawie 35 tys. ton biomasy i około 2 tys. ton miału węglowego. Miał był wykorzystywany jako paliwo zapasowe, szczególnie podczas okresów wzmożonych temperatur.

Janusz Fic, prezes KHK, podkreślił, że biomasa jest kluczową składową systemu ciepłowniczego elektrociepłowni od ponad dekady. „Z biomasy uzyskujemy niemal 90% energii cieplnej wytworzonej w naszej elektrociepłowni już od kilku lat” – zaznaczył.