Mieszkańcy Krosna mogą zgłaszać pomysły do Budżetu Obywatelskiego 2022

Mieszkańcy Krosna mogą zgłaszać pomysły do Budżetu Obywatelskiego 2022

13 sierpnia rozpoczęła się nowa edycja Budżetu Obywatelskiego w Krośnie. Mieszkańcy będą mogli wykorzystać rekordową jak dotąd kwotę aż 2 295 000 zł. W ciągu najbliższego miesiąca można wysyłać swoje propozycje, spośród których zostaną wybrane te, które będą realizowane w przyszłym roku.

Spośród całej kwoty 2 295 000 zł, 458 000 zł będzie przeznaczone na realizację ogólnomiejskich projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Pozostałe 1 837 000 zł to kwota, która będzie przeznaczona na realizację zadań na dzielnicach i osiedlach. Co jednak ciekawe, kwota ta stanowi niemal taką samą wartość, jaką przeznaczano na projektu budżetu obywatelskiego w kilku ostatnich decyzjach.

Podział środków na osiedla i dzielnice

Jeśli chodzi o dzielnice Krosna, podział środków przedstawia się następująco:

 • Białobrzegi – 211 tysięcy złotych,
 • Krościenko Niżne – 146 tysięcy złotych,
 • Polanka – 196 tysięcy złotych,
 • Suchodół – 223 tysiące złotych,
 • Śródmieście – 94 tysiące złotych,
 • Zawodzie – 196 tysięcy złotych.

W przypadku osiedli w Krośnie, podział środków wygląda następująco:

 • Grota Roweckiego – 85 tysięcy złotych,
 • Markiewicza – 125 tysięcy złotych,
 • Południe – 106 tysięcy złotych,
 • Traugutta – 185 tysięcy złotych,
 • Tysiąclecia – 92 tysiące złotych,
 • Turaszówka – 178 tysięcy złotych.

W tym momencie jeszcze trwa realizacja zadań zgłoszonych w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Są to budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Rzeszowskiej i na linii od ulicy Spacerowej do Spokojnej, modernizacja cmentarza na terenie dzielnicy Polanka, budowa placu zabaw na terenie osiedla Traugutta i zamontowanie punktów świetlnych na terenie dzielnic Turaszówka i Białobrzegi.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Warto pamiętać, że wniosek o realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Krosna w terminie do 12 września 2021 roku. Można tego dokonać na trzy sposoby: poprzez aplikację na stronie internetowej budżetu obywatelskiego, na formularzu wrzucanym do urny w budynku UM Krosna przy ul. Lwowskiej 28a i na formularzu wysłanym elektronicznie na adres mailowy.

We wniosku muszą się pojawić takie informacje, jak imię i nazwisko wnioskodawcy, oświadczenie o zamieszkaniu w Krośnie, dane kontaktowe, nazwa projektu, wskazanie jego charakteru, lokalizacja, opis i uzasadnienie zasadności projektu czy kosztorys działań.