Remont Stanowiska Kierowania PSP w Krośnie zakończony – Koszt inwestycji wyniósł ponad 370 tys. zł

Remont Stanowiska Kierowania PSP w Krośnie zakończony – Koszt inwestycji wyniósł ponad 370 tys. zł

Pod koniec ostatniego kwartału poprzedniego roku, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przeprowadziła gruntowną renowację pomieszczeń swojego Stanowiska Kierowania. Wartość całkowita tej inwestycji wyniosła ponad 370 tysięcy złotych.

Prace remontowe obejmowały szereg różnorodnych działań. Początkowo, biuro kierowania zostało tymczasowo przeniesione do innego pomieszczenia znajdującego się w tym samym budynku, jednocześnie utrzymano ciągłość działania wszystkich urządzeń brzegowych. Następnie, zdemontowano meble oraz podłogę techniczną ze Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego (SKKM), a następnie przystąpiono do prac budowlanych, które obejmowały między innymi wykonanie podwieszanych sufitów kasetonowych oraz szacht technicznych i instalacyjnych.

W kolejnym etapie realizowane były prace dotyczące instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej. Po ich zakończeniu przyszedł czas na prace wykończeniowe, a także montaż nowych pulpitów dyspozytorskich i mebli w pomieszczeniu SKKM. Po zakończeniu całego procesu remontowego, Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie zostało przeniesione do odnowionych pomieszczeń. Na koniec przygotowano dokumentację powykonawczą.

Fundusze na ten istotny z punktu widzenia operacyjnego bezpieczeństwa regionu projekt pochodziły ze środków Wojewody Podkarpackiego oraz budżetu własnego. Łączna kwota wyniosła 370 314,34 zł – jak informuje st. bryg. Zbigniew Nowak, Komendant Miejski PSP w Krośnie.