Kiedy karetka pogotowia może do Ciebie nie przyjechać?

Kiedy karetka pogotowia może do Ciebie nie przyjechać?

System Ratownictwa Medycznego w Polsce zapewnia pomoc medyczną w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Funkcjonuje on 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Do jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego należą zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratunkowe oraz szpitalne oddziały ratunkowe (SOR).

Karetkę pogotowia ratunkowego można wezwać tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w tzw. stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. W takich przypadkach należy zadzwonić pod numer telefonu 999 lub 112. Dyspozytor medyczny pogotowia ratunkowego, na podstawie uzyskanych podczas rozmowy informacji, podejmie decyzję o wysłaniu zespołu ratownictwa medycznego.

Kiedy karetka pogotowia przyjedzie do Ciebie?

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Przykładami stanów nagłych są m.in.: napad drgawek, nagły silny ból brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, silne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych, uraz lub zatrucie. W przypadku innych sytuacji możesz skorzystać z prywatnych wizyt lekarskich które oferują na przykład kroplówki witaminowe.

Średni czas dotarcia karetki do pacjenta od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego nie powinien być większy niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Kiedy karetka do Ciebie nie przyjedzie?

Dyspozytor może odmówić przyjazdu karetki pogotowia jedynie w sytuacji, gdy uzna, że życiu bądź zdrowiu pacjenta nie grozi niebezpieczeństwo. Obowiązkiem dyspozytora jest wówczas podanie przyczyn odmowy i poinformowanie o innej możliwości uzyskania pomocy medycznej, np. w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W razie wątpliwości dyspozytor może także skonsultować problem z lekarzem dyżurnym lub lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego.

Czy mogę wybrać szpital?

Osoba dzwoniąca na numer pogotowia ratunkowego nie ma możliwości wyboru szpitala, do którego zostanie przewieziony pacjent. Zespół ratownictwa medycznego transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowia do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala. Placówkę medyczną wskazuje dyspozytor medyczny lub wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego.

Nieuzasadnione wezwanie karetki i możliwe konsekwencje

Za nieuzasadnione wezwanie karetki można ponieść konsekwencje, zgodnie z kodeksem wykroczeń. Kto chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

Jeżeli pacjent uważa, że jego prawa zostały naruszone, może zwrócić się do Dyżurnego Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego lub złożyć skargę do dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, której sprawa dotyczy. Wniosek o wyjaśnienie sytuacji można też złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zdarzenia. Ponadto, w każdej sytuacji, gdy pacjent podejrzewa, że w jego przypadku doszło do naruszenia prawa pacjenta, powinien skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta.

Czy możliwe jest wezwanie karetki jako transport medyczny?

Wezwanie karetki jako transportu medycznego jest możliwe, ale tylko w sytuacjach, gdy stan zdrowia pacjenta wymaga takiego transportu i nie może zostać przewieziony innym środkiem transportu.

Transport medyczny jest usługą świadczoną przez Państwowe Ratownictwo Medyczne, która polega na przewiezieniu pacjenta z jednego miejsca do drugiego w celu udzielenia mu pomocy medycznej lub kontynuacji leczenia. Transport medyczny może być realizowany przy użyciu różnych typów pojazdów, w tym karetek pogotowia ratunkowego.

Aby wezwać transport medyczny, należy skontaktować się z dyspozytorem Państwowego Ratownictwa Medycznego pod numerem telefonu 999 lub 112 i podać wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta oraz miejsca, z którego i do którego ma zostać przewieziony. Dyspozytor na podstawie uzyskanych informacji podejmie decyzję o wysłaniu odpowiedniego typu transportu medycznego.

Należy zwrócić uwagę, że transport medyczny nie jest usługą darmową. Koszty transportu pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia lub pacjent, w zależności od rodzaju transportu i sytuacji klinicznej.

W przypadku gdy transport medyczny nie jest konieczny ze względu na stan zdrowia pacjenta, należy skorzystać z innych form transportu, takich jak taksówka, komunikacja miejska lub prywatny transport medyczny.