Decyzja Krośnieńskich Radnych w Sprawie Petycji Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Białobrzegi

Decyzja Krośnieńskich Radnych w Sprawie Petycji Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Białobrzegi

Ochotnicza Straż Pożarna Krosno – Białobrzegi wystąpiła z prośbą do krośnieńskiego samorządu o zarezerwowanie w budżecie miasta na rok 2024 funduszy na zakup nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Petycję tę rozważali radni podczas ostatniej sesji, która odbyła się 30 listopada.

Przed sesją radnych, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Krosna podjęła decyzję odnośnie petycji. Większość członków komisji (2 głosy „za” i 1 „przeciw”) opowiedziała się za odrzuceniem wniosku straży. Komisja argumentowała swoją decyzję stwierdzając, że pomimo braku możliwości zabezpieczenia środków na zakup samochodu w najbliższym budżecie, istnieje szansa przyznania dotacji na ten cel. Niemniej jednak, decyzja o przyznaniu dotacji będzie mogła zostać podjęta najwcześniej w przyszłym roku i będzie uzależniona od sytuacji finansowej Gminy Miasto Krosno.

Podczas sesji radnych, która trwała ponad 20 minut, liczni członkowie rady zabrali głos na temat petycji. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Babinetz, wyraził opinię, że uwzględnienie prośby straży mogłoby umożliwić realizację zakupu nowego pojazdu i tym samym zwiększyć potencjał operacyjny jednostki. Podkreślił również, że jednostka OSP Krosno – Białobrzegi jest obecnie najbardziej niedofinansowaną jednostką straży w mieście i powinna być traktowana równo z pozostałymi.